Synergonom

Nu har jag avslutat kursen i synergonomi i Lund. Den har varit mycket givande. Här är Hillevi Hemphälä som föreläste. Vi hade mycket bra föreläsare i de olika delarna.