http://www.flickr.com/photos/morphomir/2252207507/sizes/o/

Så här möblerar man bäst

Placera bordet med datorn på parallellt med fönstret om det är möjligt. Då sitter du inte vänd mot fönstret så du kan bländas och inte få solen i ryggen som kan ge sämre synförhållanden på skärmen.

Ställ gärna skrivare, pärmar och annat du använder ibland en bit ifrån så du ”tvingas” att resa på dig för att hämta materialet.

Tänk på om du möblerar om att takarmaturen kanske också behöver flyttas så du får ljuset där det behövs och inte orsakar bländning.