Med ca 25 års erfarenhet inom arbetsmiljöarbete kan jag vara till råd och stöd inom ett stort antal branscher och områden. ergo@work har funnits i drygt 10 år. Jag som driver den är Jane Ahlin och har haft denna firma vid sidan om mina olika anställningar som ergonom. Nu har jag tagit ett steg till och utvecklar den hemsida/blogg som jag länge funderat på då jag är övertygad om att det finns ett behov av en sådan. Jag kommer att ge lite råd och tips inom olika verksamheter och situationer. Vill du få mer konkret hjälp lämnar jag gärna en offert. Hör av dig för mer information.

Exempel på tjänster:

Göra olika former av riskbedömningar:

  • av den totala arbetsplatsen (enligt SAM)
  • datorarbetsplatser
  • kök
  • lokalvård
  • lay-outer (nya eller ombyggnationer)
  • organisatoriska förändringar

Genomföra utbildningar:

  • när och hur görs riskbedömningar
  • datorergonomi
  • belastningsergonomi för olika yrkesgrupper
  • arbetsmiljöutbildningar inom ett flertal områden

Analyserar och ge råd för förbättringar av arbetsplatser.

Analyserar och ge råd för god arbetsteknik.

Säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utarbeta kravspecifikationer vid upphandlingar och inköp.

Ge råd inför inspektion eller efter förelägganden från Arbetsmiljöverkets inspektioner.

 

CurriculumVitae

Personuppgifter

Adress: Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile

E-post: Jane.Ahlin@ergoatwork.se

Telefon: 0738-38 35 45

Utbildning

2003 Magisterutbildning i ergonomi (45 p), Linköpings universitet*
1999 Arbetsrehabilitering (5 p), Hälsohögskolan Jönköping
1999 Smärta som fenomen (5 p), Hälsohögskolan Jönköping
1999 Arbetsfysiologi, ergonomi och rehabilitering (20 p), Arbetslivsinstitutet Umeå
1994 Forskningsmetodik och statistik (10 p), Hälsohögskolan Jönköping
1994 Idrottsmedicin (15 p), Hälsohögskolan Jönköping
1991 Biomekanik och kinesiologi (5 p), Hälsohögskolan Jönköping
1986 Sjukgymnastutbildningen (100 p), Umeå Universitet
1983 Humanekologi (10 p), Umeå Universitet  

Arbetslivserfarenhet

2008-2014 Ergonom hos HÄLSAN, Trollhättans stad företagshälsovård
2003-2008 Ergonom hos Astra Zeneca i Södertälje
1991-2002 Ergonom hos AB Previa (f d Skaraborgshälsan)
1989-1991 Sjukgymnast hos Landstinget i Jönköpings län
1986-1989 Sjukgymnast hos Skaraborgs läns landsting
1986 Sjukgymnast hos Umeå sjukvårdsdistrikt
1983 Lokalvårdare på Umeå Universitet
1977-1983 Kontorist/kansliskrivare hos Stockholms Tingsrätt samt Domstolsverket
1974-1977 Kontorist hos Stockholms Eldbegängelsebyrå
1973-1974 Lokalvårdare hos Bertil Nilsson Städservice AB, Stockholm  

Övriga meriter och förtroendeuppdrag

2013- Ordförande för Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige (EHSS)
2013- Styrelseledamot och sekreterare för Nordic Ergonomics and Human Factors Society (NES)
2010-2013 Styrelseledamot i Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige
2007 Handledning av skyddsombud i deras examensarbete på Astra Zeneca
2004 Specialistkompetens i sjukgymnastik inom ergonomi (LSR)

*Examensarbetet på Magisterutbildningen i ergonomi handleddes av professor Per Odenrick, Lunds Universitet. Arbetet har titeln: ”Hur utvecklingsarbete i multidisciplinära grupper stödjer utformningen av morgondagens arbetsplatser hos en tillverkningsindustri”.