EHSS

Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige. Föreningen verkar för alla för en god ergonomi. Från ”gödsel till födsel”, alla behöver en bra miljö att vistas i. M-T-O (människa-teknik-organisation) i samspel är komponenter som EHSS försöker se till.

 

Arbetsmiljöverket

Här hittar du alla föreskrifter kring arbetsmiljöfrågor, s k ”AFS:ar” (Arbetsmiljöverkets författningssamling). Dessutom finns massor av nyttig information branschvis eller generellt, i form av artiklar och Broschyrer.

 

Prevent

Du hittar här en mängd av checklistor och annat användbart material för din verksamhet. Bland annat checklistor för skyddsronder.

 

Nordiska Ergonomi och Human Factors Sällskapet

I NES ingår EHSS, ERY, IDA, Vinnis och NEHF: de nordiska ergonomi och human factors sällskapen. NES ingår i IEA (Internationella ergonomisällskapet).

 

CBF – Centrum för belastningsskadeforskning i Gävle

Här finns mycket av forskning inom bland annat synergonomi.

 

Fysioterapeuternas ergonomisektion

Sjukgymnasterna/Fysioterapeuterna har en sektion inom LSR (legitimerade sjukgymnasternas riksorganisation). Vid EHSS frukostseminarier i Sthlm är de medarrangörer.

 

Human Factors Network in Sweden

Sammanslutning för företag och personer med intresse för Human Factors.

 

Swedish Standards Institut

Standardisering. Vi behöver alla kunskap kring vad som gäller i dessa frågor. Framför allt producenter, men även konsulter.

 

Norsk förening för ergonomi och Human Factors – NEHF

Norska systerföreningen till EHSS

 

ERY – Finlands ergonomiförening

Finska systerföreningen till EHSS

 

Vinnis – Islands ergonomiförening

Isländska systerföreningen till EHSS

 

IDA – Danmarks ergonomiförening

Danska systerföreningen till EHSS

 

Kompetenscentret för företagshälsa

Företagshälsovårdens centra för information kring senaste råd & rön.

Comments

(0 Comments)

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *