Jag tar uppdrag i stora delar av Sverige beroende på omfattning.

Om jag inte har möjlighet att själv hjälpa till har jag ett stort nätverk inom arbetsmiljöområdet och kan säkert lotsa dig rätt.

Hör gärna av dig på telefon 0738-38 35 45 eller mail Jane.Ahlin@ergoatwork.se.