Kinnarps på möbelmässan i februari

Anna-Lisa Osvalder från Chalmers har varit delaktig i utvecklingen av den. Här sitter vi och samtalar efter hennes föredrag hur de gått tillväga och hur man tänkt. Roger från Kinnarps visar hur stolen fungerar.