Tips från IKEA

I Uddevalla har IKEA skapat ett showroom som möblerats med tanke på äldre (eller andra med funktionsnedsättningar). Nya tankar för mig var parkeringsplats för rullatorn. Att ha en världskarta hos en person som rest mycket kan skapa trevlig minnesträning och ge upphov till intressanta samtal.