Bort med bullret

Ljudabsorbenter finns numera i alla former och färger. Här en med inbyggd belysning.